Újszövetségi szentírás

Felolvassa Diós István

Tartalomjegyzék

Máté evangéliuma

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet
17. fejezet
18. fejezet
19. fejezet
20. fejezet
21. fejezet
22. fejezet
23. fejezet
24. fejezet
25. fejezet
26. fejezet
27. fejezet
28. fejezet

Márk evangéliuma

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet

Lukács evangéliuma

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet
17. fejezet
18. fejezet
19. fejezet
20. fejezet
21. fejezet
22. fejezet
23. fejezet
24. fejezet

János evangéliuma

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet
17. fejezet
18. fejezet
19. fejezet
20. fejezet
21. fejezet

Apostolok cselekedei

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet
17. fejezet
18. fejezet
19. fejezet
20. fejezet
21. fejezet
22. fejezet
23. fejezet
24. fejezet
25. fejezet
26. fejezet
27. fejezet
28. fejezet

Rómaiaknak írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet

Korintusiaknak írt I. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet

Korintusiaknak írt II. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet

Galatáknak írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet

Efezusiaknak írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet

Filippieknek írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet

Kolosszeieknek írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet

Tesszalonikaiaknak írt I. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet

Tesszalonikaiaknak írt II. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet

Timóteusnak írt I. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet

Timóteusnak írt II. levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet

Titusznak írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet

Filemonnak írt levél

1. fejezet

Zsidóknak írt levél

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet

Szent Jakab apostol levele

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet

Szent Péter apostol I. levele

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet

Szent Péter apostol II. levele

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet

Szent János apostol I. levele

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet

Szent János apostol II. levele

1. fejezet

Szent János apostol III. levele

1. fejezet

Szent Júdás levele

1. fejezet

Jelenések könyve

1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet
9. fejezet
10. fejezet
11. fejezet
12. fejezet
13. fejezet
14. fejezet
15. fejezet
16. fejezet
17. fejezet
18. fejezet
19. fejezet
20. fejezet
21. fejezet
22. fejezet