Újszövetségi szentírás

Felolvassa Diós István

Tartalomjegyzék

Máté evangéliuma

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
19. fejezet:
20. fejezet:
21. fejezet:
22. fejezet:
23. fejezet:
24. fejezet:
25. fejezet:
26. fejezet:
27. fejezet:
28. fejezet:

Márk evangéliuma

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:

Lukács evangéliuma

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
19. fejezet:
20. fejezet:
21. fejezet:
22. fejezet:
23. fejezet:
24. fejezet:

János evangéliuma

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
19. fejezet:
20. fejezet:
21. fejezet:

Apostolok cselekedei

1 fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
19. fejezet:
20. fejezet:
21. fejezet:
22. fejezet:
23. fejezet:
24. fejezet:
25. fejezet:
26. fejezet:
27. fejezet:
28. fejezet:

Rómaiaknak írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:

Korintusiaknak írt I. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:

Korintusiaknak írt II. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:

Galatáknak írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:

Efezusiaknak írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:

Filippieknek írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:

Kolosszeieknek írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:

Tesszalonikaiaknak írt I. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:

Tesszalonikaiaknak írt II. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:

Timóteusnak írt I. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:

Timóteusnak írt II. levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:

Titusznak írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:

Filemonnak írt levél

1. fejezet:

Zsidóknak írt levél

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:

Szent Jakab apostol levele

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:

Szent Péter apostol I. levele

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:

Szent Péter apostol II. levele

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:

Szent János apostol I. levele

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:

Szent János apostol II. levele

1. fejezet:

Szent János apostol III. levele

1. fejezet:

Szent Júdás levele

1. fejezet:

Jelenések könyve

1. fejezet:
2. fejezet:
3. fejezet:
4. fejezet:
5. fejezet:
6. fejezet:
7. fejezet:
8. fejezet:
9. fejezet:
10. fejezet:
11. fejezet:
12. fejezet:
13. fejezet:
14. fejezet:
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
19. fejezet:
20. fejezet:
21. fejezet:
22. fejezet: